वचन

आठी काही आत्मीक वचन ठेवामं वना सय, जो तुमला आत्मीक जीवनमं पुडं वाढानी करता पक्‍का मदत करी.